FI/ENG

 

KURSSIKUVAUKSET

 

YKSILÖOPETUS 5 x 45min. Jotkut opettajista voivat antaa taitellisen johtajan hyväksymänä ja oppilaiden toiveet huomioiden opetusta mestarikurssimuotoisesti. Tällöin opiskelijoiden on mahdollista kuunnella myös toistensa tunteja.

KAMARIMUSIIKKIOPETUSTA annetaan jo olemassa oleville ryhmille, mutta myös ilmoittautumislomakkeessa halukkuutensa ilmoittaneille voidaan muodostaa leirin alussa omat ryhmät.

KAMARIMUSIIKKIA TAITEILIJAN KANSSA tarkoittaa sitä, että yksi kamarimusiikkiryhmän jäsenistä on joku festivaalin taiteilijoista, joka toimii samalla ryhmän opettajana. Nämä ryhmät ja niiden työstämät teokset päätetään ilmoittautumisajan loputtua ja kappaleiden nuotit lähetetään kamarimusiikkikokoonpanon jäsenille kesäkuun alussa.

ALEXANDER-TEKNIIKKAA vetää sellisti Lauri Angervo. Alexander-tekniikassa on lyhyesti kyse oman kehon ja mielen tuntemisen parantamisesta, ja muusikon kehonhuollon kannalta se on erittäin hyödyllistä. Tunnit tapahtuvat ryhmäopetuksena jonka lisäksi jokainen oppilas mahdollisesti saa yksityissession.

Kolmen päivän IMPROVISAATIOKURSSIN opettajana toimii Marzi Nyman.

KAMARIMUSIIKIN HISTORIAN ja MUSIIKINTEORIAN KURSSIN opettajana toimii Ville Komppa. Kursseista on mahdollista saada opintopisteitä Sibelius-Akatemiaan.
Kamarimusiikin historian kurssilla syvennytään kokoonpanojen ja ohjelmiston historiaan 1600-luvulta 1900-luvulle. Suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi kurssimateriaaleihin perehtyminen ja kurssin päättösuoritus. Mahdollisuus saada hyväksyttyä moduuliksi Sibelius-Akatemiaan (1,5 op).
Musiikinteorian kurssi keskittyy kahteen tonaalisen musiikin keskeiseen harmoniseen ilmiöön: sävellajinvaihdokseen ja lopukkeisiin. Esimerkkiteoksina pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kurssilaisille itselleen tuttua kamarimusiikkia. Luentojen lisäksi on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen, sekä sen kautta keskeneräisten kandidaattitasoisten Musiikinteoria 1 ja 2 -kurssien loppuunsaattamiseen.

CONTINUOSOITON KURSSIN pianisteille opettajana toimii Irina Zahharenkova.